Turquoise and Black Fringe set
Turquoise and Black Fringe set
Turquoise and Black Fringe set
Turquoise and Black Fringe set
Turquoise and Black Fringe set
Turquoise and Black Fringe set

Turquoise and Black Fringe set

Regular price $88.00 Sale

Grab some bag swag!!

Jazz up any bag with these 12” Snap on Fringe!

Gorgeous Onyx Black  Stone!